MaskinExpos hantering av personuppgifter

MaskinExpo värnar om din personliga integritet och nedan ser du vilken typ av personuppgifter vi behandlar, hur vi samlar in dem, vad vi använder dem till och hur länge vi sparar dem.

Om du vill veta om vi har dina personuppgifter lagrade, eller om du ser att något i uppgifterna om dig är fel, ber vi dig kontakta oss på info@maskinexpo.se.

MaskinExpo behandlar personuppgifter enligt GDPR. 

Personuppgiftsansvarig är MaskinExpo Sweden AB, STOXA, 195 93 Märsta. Organisationsnummer 556288-8361

De personuppgifter vi lagrar samlar vi in direkt från dig, från samarbetspartners och allmänt tillgängliga register.
Vi samlar in personuppgifter från utställare, besökare, tänkbara utställare, leverantörer och journalister.

Är du besökare registrerar vi via entrébiljetten din epost-adress. Det gör vi, om du inte avböjt denna service, för att skicka dig nyheter, fribiljetter, enkäter och tävlingar. Adresserna används enbart av MaskinExpo och i alla våra utskick kan du avböja fler utskick från oss.

Är du utställare registrerar vi ditt namn, företag, organisationsnummer, funktion, adress, epost och telefonnummer. Vi spar också uppgifter om dina bokningar som monterplacering, yta, fakturahistorik och speciella önskemål. Detta gör vi för att underlätta i samtalen kring kommande bokningar. I varje utskick ges en möjlighet att avböja fler utskick från oss.

Är du tilltänkt utställare registrerar vi ditt namn, företag, funktion, epost och telefonnummer. Detta gör vi för att kunna informera dig om ett relevant arrangemang. I varje utskick ges en möjlighet att avböja fler utskick från oss.

Är du leverantör registrerar vi ditt namn, företag, funktion, organisationsnummer, epost och telefonnummer. Vi spar också uppgifter på beställningar och fakturor. Detta gör vi att underlätta inför framtida beställningar.

Är du journalist registrerar vi ditt namn, media, funktion, adress, epost och telefonnummer. Detta gör vi för att kunna förse dig med information och nyheter från oss och våra utställare. I varje utskick ges en möjlighet att avböja fler utskick från oss.

Under MaskinExpo är det brukligt att vi dokumenterar mässan med foto och video, något som i vissa fall kan utgöra personuppgifter.

Vi sparar dina personuppgifter i fem år efter din senaste aktivitet. Med ”aktivitet” menas att du till exempel ställer ut på en mässa, beställer biljett till en mässa, deltar i en tävling eller undersökning, för en dialog med oss via e-mail eller telefon, hämtar nyheter eller klickar på en länk i ett av våra nyhetsbrev.

Om MaskinExpo arrangeras i samarbete med en annan organisation kommer även den att ha tillgång till dina personuppgifter, båda är då personuppgiftsansvariga för sin respektive personuppgiftsbehandling.

Du kan alltid kontakta oss på info@maskinexpo.se för att få bekräftat om MaskinExpo behandlar dina personuppgifter och få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller. Om du upptäcker, och uppmärksammar oss på, att det finns felaktigheter i dina uppgifter kommer vi att rätta de felaktiga uppgifterna. Vill du att vi avbryter lagringen av dina personuppgifter tidigare än ovan angivna tider kan du kontakta oss på info@maskinexpo.se så tar vi bort dina uppgifter.

Cookies

Användaren informeras i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation om att det på webbplatsen används s k cookies. Cookies används i en rad funktioner som syftar till att underlätta för användaren att använda tjänsten. Cookien kan inte identifiera användaren personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket. Om användaren inte accepterar användning av cookies kan denne konfigurera sin webbläsare att inte acceptera detta eller välja att inte använda webbplatsen.

MaskinExpo 2023
25-27 maj, STOXA
Stockholm Outdoor
Exhibition Area
10 min från Arlanda