MaskinExpo 2023 - inställt

Anledningen är den stora osäkerheten bland utställarna om hur den kommande konjunkturen kommer att utvecklas. 

För MaskinExpo 2023 innebar konjunkturen att många utställare ville vänta med sin bokning, förlänga sina monterreservationer eller krympa sin redan bokade monter.
 
Att ställa in MaskinExpo är inte ett lätt beslut att fatta, men vi inser att det är det rätta att göra i år.
 
 

 

Mässkarta 2023

 

 

MaskinExpo 2023
25-27 maj, STOXA
Stockholm Outdoor
Exhibition Area
10 min från Arlanda