Bakgrund

1983 arrangerades den första MaskinExpo på Täby Galopp. Då samlade mässan ca. 50 utställare och besöksantalet var inte mycket att skryta med. Men många utställare insåg att konceptet med en utomhusmässa i Stockholm var något att satsa på och gav MaskinExpo fortsatt förtroende. Det gjorde att mässan överlevde och växte år för år.

Med tiden har mässan breddats från utgångstemat entreprenadmaskiner med tillbehör till att bli en omfattande mässa även för vägunderhåll, park och grönytemaskiner, verktyg mm. Ett kännetecken för mässan är att den är väl representerad av många mindre företag som har möjligheten att visa upp sig till en rimlig kostnad och att det är en utpräglad branschmässa. Alla besökare på MaskinExpo har anknytning till de olika branscherna och mässan marknadsförs enbart i fackpressen.

2015 fanns 404 utställande företag och
22 185 besökare på MaskinExpo!


MaskinExpo 2023
25-27 maj, STOXA
Stockholm Outdoor
Exhibition Area
10 min från Arlanda