Transportinstruktioner 2019

Vid frågor rörande godshantering kontakta
MaskinExpos godsansvarige.

Telefon 070 203 48 80
Mail info@maskinexpo.se

 

OBS! Ev. lyft över 4 ton MÅSTE bokas minst 1 dag innan lyft.
Lyft med kranbil bokas på ovan telefonnummer.

ANKOMMANDE gods till mässområdet

Gods till mässan

MaskinExpo 2019
Monternummer:
VIKTIGT!
STOXA

Godsmottagning
195 93 Märsta

Godsmärkning

Monternummer: VIKTIGT!
Utställarens namn och adress
Tel.nr, för att avisera gods före utlämning
Datum för leverans till montern: 2019-05-... 

Fraktsedel ett måste!

Korrekt ifylld fraktdokumentation SKALL bifogas allt gods som
skickas till och från mässområdet. Varje sändning skall innehålla
en fraktsedel och på varje kolli/pall skall det sitta en adresslapp.

AVGÅENDE gods från mässområdet

Utställaren bokar själv hämtning av anlitad speditör. Märkt gods
som står kvar efter avslutad mässa debiteras hyra och hanterings-
kostnader. Omärkt gods lämnas kvar på ägarens ansvar.
Notera eventuella fraktsedelnummer för egen del då detta under-
lättar sökning av gods.
Boka ert gods hos er speditör i god tid.

Fraktsedel på avgående gods lämnas till
Godsmottagningen/Information.

Allt gods skall vara borta tisdag 28 maj kl. 16.

Gods från mässan
Avsändare

Avsändarens namn 
Monternummer
Adress
Postnummer, ort
Kontaktperson/telefonnr.

Mottagare

Namn
Adress
Postnr, ort
Kontaktperson/telefonnr.
Ev. ref 

Godsmärkning

Pall, halvpall, kolli
Vikt
Mått

 

 

 

MaskinExpo 2022
19-21 maj, STOXA
Stockholm Outdoor
Exhibition Area
10 min från Arlanda